התקן את קוד הבסיס של הפיקסל קוד הבסיס של הפיקסל עוקב אחר פעילות באתר שלך ומספק קו בסיס למדידת אירועים ספציפיים. העתק את קוד הבסיס המופיע למטה והדבק אותו בין תגי הכותרת בכל דף באתר:

Возвращение к жизни - Д-р Аарон Амир

Я верю ,что цель моей работы заключается в реабилитации каждого пациента и возвращении его психологически и физически к здоровой и полноценной жизни . Я называю этот процесс” возвращение к жизни” . Моя задача – достичь полного взаимопонимания с моими пациентами с целью возврата здоровья на длительный период.

Мой профессиональный подход направлен на восстановление качества жизни моих пациентов. Этот уникальный комплексный подход сочетает медицинский реконструктивный процесс с повышением качества жизни. Достижение желаемого внешнего вида и физической формы является лишь одной составляющей восстановительной работы. Она включает в себя также возвращение к полноценной физической активности , восстановление душевного комфорта и достижение превосходных эстетических результатов.

КОНТАКТЫ
Ссылки

Реконструктивная пластическая хирургия, в особенности головы и шеи, является неотъемлемой частью моей ежедневной практики, сложность и результативность которой трудно переоценить. Общеизвестно, что в области головы и шеи сосредоточены важнейшие не только с практической, но и с эстетической точки зрения, анатомические структуры…

Close Menu